logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
31.07.2019
IeM NVA 2019/54
Telpu pielāgošana ēkā Lielajā ielā 45, Daugavpilī Valsts policijas vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Linda Gaile, iepirkumi@agentura.iem.gov.lv
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
8 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
31.07.2019
19.08.2019 10:00
19.08.2019 10:00 (plānots)
19.08.2019 10:00