logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
30.07.2019
ONP 2019/35
Projektoru un multimediju ekrānu piegāde, montāža, programmēšana un uzstādīšana Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Olaines novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024332
Anita Ivašina, iepirkumi@olaine.lv, tālrunis: +371 28332818, fakss: +371 67963777
Olaines Vēstures un mākslas muzejs, reģ. numurs: 90001494580
Piegāde
38652100-1 Projektori
no  12.08.2019 līdz  08.11.2019
Projektoru un multimediju ekrānu piegāde, montāža, programmēšana un uzstādīšana Olaines Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.07.2019
12.08.2019 11:00 (plānots)