logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
31.07.2019
DVI 2019/3/814774-DPSME
“Par reģionālo semināru MVU, darbnīcu jauniešiem, konferences un konkursa organizēšanu 2019.-2020.gadā”
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Datu valsts inspekcija, reģ. numurs: 90001037264
Anta Birkhāne, Anta.Birkhane@dvi.gov.lv, tālrunis: +371 67686091
Pakalpojums
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
68635.00 EIRO
no  21.08.2019 līdz  01.07.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
31.07.2019
12.08.2019 10:00
06.08.2019 10:00 (plānots)
12.08.2019 13:00