logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
30.07.2019
JND 2019/14
Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019,/2020.mācību gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, iepirkumi@jaunpiebalga.lv, tālrunis: 64162365
Dainis Šulcs, dainissulcs@inbox.lv
Pakalpojums
60000000-8 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu).
9 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
30.07.2019
12.08.2019 11:00 (plānots)