logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
02.08.2019
IeM NVA 2019/69
Autotransporta uzglabāšana laukuma seguma atjaunošanas būvdarbi Krustpils ielā 63A
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģ. numurs: 90009112024
Santa Linde, santa.linde@agentura.iem.gov.lv
Būvdarbi
45233000-9 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
90909.00 EIRO
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
02.08.2019
13.08.2019 10:30 (plānots)
13.08.2019 10:30 (plānots)
13.08.2019 10:30 (plānots)