logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
07.08.2019
IAUI 2019/1
No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra izstrāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
Nav
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, reģ. numurs: 90000425793
Jānis Ungurs, janis.ungurs@iaui.gov.lv, tālrunis: 67504952
Pakalpojums
7. Ar datortehniku saistītie pakalpojumi
72262000-9 Programmatūras izstrādes pakalpojumi
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
07.08.2019
20.08.2019 11:00
16.08.2019 10:00 (plānots)
20.08.2019 11:06