logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
09.08.2019
BNA 2019/036/ERAF
Ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
46000.00 EIRO
240 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Publicēts
09.08.2019
27.08.2019 14:00 (plānots)
27.08.2019 14:00 (plānots)
27.08.2019 14:00 (plānots)