logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
14.08.2019
JND 2019/15
Skolēnu pārvadājumu nodrošinājums Jaunpiebalgas vidusskolai 2019./2020. mācību gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, dace.bisere@jaunpiebalga.lv, tālrunis: 64162365, fakss: 64174076
Dainis Šulcs, dainissulcs@inbox.lv
Pakalpojums
60000000-8 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu).
9 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
14.08.2019
26.08.2019 11:00 (plānots)