logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
15.08.2019
JND 2019/16
Lietotas automašīnas iegāde Jaunpiebalgas novada domes vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Jaunpiebalgas novada dome, reģ. numurs: 90000031033
Dace Bišere - Valdemiere, dace.bisere@jaunpiebalga.lv, tālrunis: 64162365, fakss: 64174076
Piegāde
34100000-8 Mehāniskie transportlīdzekļi
2 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.08.2019
27.08.2019 11:30 (plānots)