logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
28.08.2019
TNA 2019/16
BŪVDARBI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI ADMINISTRATĪVAJĀ ĒKĀ LOMONOSOVA IELĀ 10, RĪGĀ
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.
Nav
Tiesu namu aģentūra, VAS, reģ. numurs: 40003334410
Jānis Bērziņš, janis.berzins@tna.lv, tālrunis: 67804745, fakss: 67804734
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
12 Mēneši
Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projekta ID Nr. 4.2.1.2/17/I/042 “Administratīvās ēkas energoefektivitātes uzlabošana Lomonosova ielā 10, Rīgā” ietvaros.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
28.08.2019
18.09.2019 10:59
18.09.2019 11:00 (plānots)
18.09.2019 11:01