logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.08.2019
NBS NP1.RNC 2019/016
JNS gaisa kondicionieru apkopes un remonti
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR) (līdz 08.10.2019)
LR NBS NP 1. reģionālais nodrošinājuma centrs, reģ. numurs: 90000294774
Santa Bronka, Santa.Bronka@mil.lv, tālrunis: 63404291
Pakalpojums
50710000-5 Ēku elektrotehnisko un mehānisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi
3 Gadi
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
26.08.2019
06.09.2019 11:00
06.09.2019 11:00 (plānots)
06.09.2019 11:37