logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Lēmums pieņemts
27.08.2019
BNP 2019/28
Elektroenerģijas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Talivaldis Bērtulsons, talivaldis.bertulsons@broceni.lv
Piegāde
09310000-5 Elektrība
12 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.08.2019
09.09.2019 16:30 (plānots)
09.09.2019 16:30 (plānots)