logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
27.08.2019
RPD 2019/94
Pieminekļa "Vienoti Latvijai", Rēzeknē, apmales un drenāžas atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Iepirkumu nodaļas juriste Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenais enerģētiķis Roberts Adamovičs, roberts.adamovics@rezekne.lv, tālrunis: 64607624
Pilsētas saimniecības pārvaldes galvenā speciāliste komunālinženiere Ilze Dundure, ilze.dundure@rezekne.lv, tālrunis: 64607622
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, reģ. numurs: 90001403952
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
65000.00 EIRO
50 Dienas
Līguma izpildes laiks ir 50 dienas no līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
27.08.2019
10.09.2019 10:30 (plānots)
10.09.2019 10:30 (plānots)