logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
02.09.2019
RD PAD 2019/27
“Projekta „Rīgas pilsētas un Edmontonas pilsētas pieredzes apmaiņas veicināšana ilgtspējīgas pilsētvides attīstībai Starptautiskās pilsētsadarbības programmas (IUC) ietvaros” pieredzes apmaiņa"
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_2PP_bez_e-iesniegšanas
Nav
RD iestāde: RĪGAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS. RD iestādes kods: 207, reģ. numurs: 90011524360
Dīns Cielavs, dins.cielavs@riga.lv
Pakalpojums
79952000-2 Pasākumu organizēšanas pakalpojumi
3057.00 EIRO
no  23.09.2019 līdz  27.09.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
02.09.2019
12.09.2019 11:00 (plānots)
12.09.2019 11:00 (plānots)