logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
06.09.2019
LU 2019/52
Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Latvijas Universitātes vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Latvijas Universitāte, reģ. numurs: 90000076669
Sandra Veide, sandra.veide@lu.lv, tālrunis: 67034878
Pakalpojums
63510000-7 Ceļojumu aģentūru un līdzīgi pakalpojumi
1400000.00 EIRO
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
06.09.2019
15.10.2019 11:00
15.10.2019 11:00 (plānots)
15.10.2019 11:01