logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
19.09.2019
CIEMATS 2019/4
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērzu ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Ropažu novada "CIEMATS" SIA, reģ. numurs: 40003237420
Sigita Čudare, ciemats@ropazi.lv , tālrunis: 26335737
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
120 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
19.09.2019
10.10.2019 11:00
10.10.2019 11:00 (plānots)
10.10.2019 11:53