logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
16.09.2019
BNP 2019/15
Krūmu un atvašu pļaušana Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem 2019.gadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Zane Elksne, zane.elksne@burtniekunovads.lv, tālrunis: 25629654 , fakss: 64238257
Pakalpojums
77310000-6 Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi
16000.00 EIRO
28 Dienas
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
16.09.2019
27.09.2019 10:00 (plānots)
27.09.2019 10:00 (plānots)