logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
25.09.2019
LTV/2019-43
Par gaismas tehnikas piegādi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Nav
Latvijas Televīzija VSIA, reģ. numurs: 40003080597
Andris Rozenbergs, andris.rozenbergs@ltv.lv, tālrunis: +371 67200628
Piegāde
31527260-6 Apgaismes sistēmas
117000.00 EIRO
45 Dienas
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
25.09.2019
11.10.2019 14:00
11.10.2019 14:00 (plānots)
14.10.2019 14:19