logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
24.09.2019
BNP 2019/30
Laivu novietnes ēkas pārbūve paplašinot darbnīcas telpu
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Brocēnu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000024417
Krišjānis Valters, krisjanis.valters@broceni.lv
Solvita Upmane, solvita.upmane@broceni.lv, tālrunis: 63807306
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
10 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
24.09.2019
07.10.2019 16:30 (plānots)
07.10.2019 16:30 (plānots)