logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Izbeigts
03.10.2019
L 2019/17
Punktveida drenāzas sistēmu un to elementu piegāde
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
"Labiekārtošana-D" sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. numurs: 41503003033
Dmitrijs Meinerts, dmitrijs.meinerts@labiekartosana.lv, tālrunis: 28457878
Piegāde
44163112-8 Drenāžas sistēmas
10 Dienas
Punktveida drenāzas sistēmu un to elementu piegāde
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
03.10.2019
14.10.2019 10:00 (plānots)
14.10.2019 10:00 (plānots)