Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
06.10.2017
ZM/2017/20_ELFLA
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana
Public Procurement Law
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Not
Zemkopības ministrija, reģ. numurs: 90000064161
Anna Grīnvalde, iepirkumi@zm.gov.lv, tālrunis: 67027106, fakss: 67027512
Yes
Lauku atbalsta dienests, reģ. numurs: 90000794228
Service
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi
No
230000.00 EUR
No
24 Months
No
Yes
1.6. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
06.10.2017
31.10.2017 11:00
31.10.2017 11:00 (scheduled)
31.10.2017 13:45