Elektronisko iepirkumu sistēma
Announced
13.11.2017
RBR 2017/25
Juridiskie pakalpojumi
Not
No
Not
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 135 000 līdz 1 000 000 EUR) (31.12.2017.)
No
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Elīna Saule, elina.saule@railbaltica.org, tālrunis: +37126654433
No
Service
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
Yes
370000.00 EUR
No
24 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
No
English
 Tenders/applications received
13.11.2017
15.12.2017 14:00
15.12.2017 14:00 (scheduled)
15.12.2017 14:00 (scheduled)