Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
13.11.2017
RBR 2017/25
Juridiskie pakalpojumi
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 135 000 līdz 1 000 000 EUR) (31.12.2017.)
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Elīna Saule, elina.saule@railbaltica.org, tālrunis: +37126654433
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79100000-5 Juridiskie pakalpojumi
370000.00 EIRO
24 Mēneši
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
ANGĻU
 Piedāvājumi/pieteikumi saņemti
13.11.2017
15.12.2017 14:00
15.12.2017 14:00 (plānots)
15.12.2017 14:00 (plānots)