Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
08.11.2017
RBR 2017/26
Pētījums par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli
Not
No
Not
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 135 000 līdz 1 000 000 EUR) (31.12.2017.)
No
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
No
Service
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība.
No
400000.00 EUR
126 Days
No
No
One lot
Economically advantageous tender
No
English
 Concluded
08.11.2017
11.12.2017 15:00
11.12.2017 15:00 (scheduled)
11.12.2017 15:00
09.03.2018
25.04.2018