Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
08.11.2017
RBR 2017/26
Pētījums par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 135 000 līdz 1 000 000 EUR) (31.12.2017.)
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība.
400000.00 EIRO
126 Dienas
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Noslēgts
08.11.2017
11.12.2017 15:00
11.12.2017 15:00 (plānots)
11.12.2017 15:00