logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
22.01.2018
SND 2017/67
Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā
Public Procurement Law
Open competition
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Not
Salaspils novada dome, reģ. numurs: 90000024008
Mareks Kalniņš, mareks.kalnins@salaspils.lv
No
Service
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90511000-2 Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi
No
1050000.00 EUR
No
3 Years
No
No
Līguma izpildes laiks – 3 gadi no līguma spēkā stāšanās dienas, ar iespēju pagarināt līgumu uz 2 gadiem atbilstoši līguma nosacījumiem. Kopā maksimālais līguma termiņš pieci gadi.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
22.01.2018
27.02.2018 10:00
27.02.2018 10:00 (scheduled)
27.02.2018 10:00