logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
EIS atjauninājumi

31.07.2020 00:00Sistēmas atjauninājumi (31.07.2020)

 • Neieinteresētības apliecinājuma funkcionāli uzlabojumi un formas vienkāršošana;
 • Līgumslēgšanas nogaidīšanas termiņa kļūdas un liegums trpmākajām darbībām aizstāts ar uzlecošu brīdinājuma logu un atbilstošu tekstu ar iespēju turpināt vai atcelt, ja poga “uzsākt līgums slēgšanu” tiek nospiesta brīdī, kad nav pagājis iepirkuma profilā noteiktais nogaidīšanas laiks;
 • Iepirkuma veidošana ar ESPD prasībām.
 • Piedāvājuma veidošana iepirkumos ar ESPD strukturētām prasībām, t.sk. datu ielasīšana no reģistriem, Būvniecības informācijas sistēmas un EIS e-pasūtījumu apakšsistēmas (katalogiem);
 • Funkcionalitāte, kas nodrošina e-izziņās informāciju par savas organizācijas nodarbināto vidējām algām (risinājums pieejams no 10.08.2020).

Sistēmas atjauninājumi (10.04.2020)

 • Veiktas nelielas izmaiņas piedāvājumu šķirklī “Atvēršana” attēlotajā piedāvājumu atvēršanas procesa statusu vizuālizācijā (lineālā) – izņemts statuss “Dokumentācijas izveide”, uzlabots procesa statusa indikators (paveiktās darbības attēlotas tumši pelēkā krāsā, aktuālā darbība – oranžā krāsā un turpmākās plānotās darbības – gaiši pelēkā krāsā);
 • Veiktas izmaiņas vērtēšanas pogu attēlošanā izvērstās vērtēšanas gadījumā, t.i. tiek attēlotas tikai tās pogas, kuru funkcionalitāte konkrētajā iepirkuma statusā ir pieejama;
 • Vērtēšanas procesā visos uzlecošajos logos attēlotas neaktīvā (pelēkā) režīmā tās daļas, kurām attiecīgā vērtēšanas darbība nav pieejama, kā arī ir redzams daļas statuss;
 • Izveidots jauns šķirklis “Visi publicētie Iepirkumi”, kurā ir redzami arī citu organizāciju publicētie Iepirkumi. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka no šī šķirkļa atverot savus iepirkumus, atvērsies publicētā versija bez iespējām veikt izmaiņas;
 • Nomainītas iepirkuma procedūru statusu ikonas.
 • Piedāvājuma šķirklī “Iesniegšana” ir pieejama piedāvājuma iesniegšanas procesa virzības statusa vizualizācija (lineāls);
 • Piedāvājuma šķirklī “Iesniegšana” poga “Iesniegt piedāvājumu” attēlota neaktīvā (pelēkā) režīmā brīdī, kad piedāvājums ir statusā “Iniciēta parakstīšana” un attēlota aktīva, kad piedāvājuma iesniegšana ir pieejama, t.i. statusā “Parakstīts”;
 • Pēc piedāvājuma iesniegšanas, kā “Piedāvājuma iesniedzējs” tiek norādīta tā persona, kura veica faktisko piedāvājuma iesniegšanu;
 • Nomainītas piedāvājuma statusa ikonas;
 • Nomainītas iepirkuma procedūru statusu ikonas.

Sistēmas atjauninājumi (08.10.2019)

 • Ja ir veikta piedāvājumu vērtēšana ārpus sistēmas, vērtēšanas rezultātus, t.i. iepirkuma uzvarētāju, ir iespējams norādīt vienkāršotā veidā, šķirklī “Vērtēšana” izvēloties vienkāršoto rezultātu ievadi;
 • Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumiem, izvēloties iepirkuma profilu “PIL_9_panta_kārtībā”, sistēmā ir izveidota atsevišķa vide, kura ietver vienkāršoto iepirkuma izsludināšanu un vienkāršoto rezultātu ievadi bez balsošanas procesa;
 • Ja izsludinot iepirkuma procedūru pasūtītājs izvēlējās nosūtīt automātisku paziņojumu par iepirkuma izsludināšanu uz IUB Publikāciju vadības sistēmu un paziņojums tiks apstiprināts ES Oficiālajā Vēstnesī, EIS šķirkļa “Pamatdati” izvēršamajā blokā “Iepirkuma pamatdati” laukā “ES publikācijas hipersaite” vērtība tiks aizpildīta automātiski.
 • Aktuālu izmaiņu nav.

Sistēmas atjauninājumi (18.06.2019)

 • Veidojot jaunu iepirkuma plāna ierakstu, neatkarīgi no izvēlētā tiesību akta, ievadlaukā “Saite uz pircēja profilu vai sasaiste ar iepirkumu” automātiski tiek norādīta hipersaite uz visiem pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā;
 • Iepirkuma pamatdatu izvēršamajā blokā “Pasūtītājs” var pievienot faktiskos saņēmējus ar vienādiem reģistrācijas numuriem;
 • Izsludinot iepirkumu EIS, ir iespēja automātiski nosūtīt uz IUB Paziņojumu vadības sistēmu (PVS) Paziņojuma par līgumu, Paziņojuma par plānoto līgumu 9. panta kārtībā, Paziņojuma par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi un Paziņojuma par koncesiju sagatavi;
 • Atvērtajā datu portālā tiks publicētas jaunas datu kopas, kuros būs iekļauta informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēto iepirkumu grozījumiem un informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētājiem līgumiem (iepirkumu rezultātiem).
 • Atvērtajā datu portālā tiks publicētas jaunas datu kopas, kuros būs iekļauta informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicēto iepirkumu grozījumiem un informācija par Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētājiem līgumiem (iepirkumu rezultātiem);
 • Latvijā reģistrētiem piegādātājiem, t.i. juridiskajām personām ar Uzņēmumu reģistrā reģistrētām tiesībām pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, un fiziskajām personām ieviesta iespēja pašiem reģistrēties EIS. Aktuālā informācija par pašreģistrāciju iekļauta publikāciju sadaļā “Reģistrācijas informācija”.

Sistēmas atjauninājumi (11.04.2019)

 • Uzlabots iepirkumu meklēšanas rīks, kur ir iespēja, izmantojot paplašināto meklētāju, atrast iepirkumu pēc dažādiem parametriem un atslēgvārdiem, kā arī kārtot sev nepieciešamajā secībā. Ar detalizētu informāciju par paplašinātā meklētāja funkcionalitāti var iepazīties, izvēloties simbolu ;
 • Izmantojot paplašināto meklētāju, ir iespējams izveidot saiti uz visiem izvēlētā pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā. Šo saiti ir ieteicams ievietot pasūtītājam savā tīmekļvietnē ar paskaidrojumu, ka visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā;
 • Sadaļā “Iepirkumi” mainīta attēloto konkrētā pasūtītāja iepirkumu secība, t.i. visi iepirkumi tiek sarindoti balstoties uz izsludināšanas datumu un neizsludinātie iepirkumi tiek attēloti saraksta sākumā. Savukārt neizsludinātie iepirkumi tiek kārtoti, attēlojot saraksta sākumā iepirkumus, kuriem ir norādīts paredzamais izsludināšanas datums sākot ar jaunāko datumu, pēc tam tiek attēloti neizsludinātie iepirkumi, kuriem izsludināšanas datums nav norādīts vispār, sarindojot pēc izveidošanas laika sākot ar jaunāko;
 • Ieviestas izmaiņas aktuālo dokumentu pārvietošanā uz Iepirkuma dokumentu arhīvu, t.i. šķirklī “Dokumenti” izvēršamajā blokā “Aktuālie iepirkuma dokumenti” ir izvēles rūtiņa, kura iniciē, publicējot iepirkuma grozījumus, tikai izvēlētā dokumenta pārvietošanu uz izvēršamo bloku “Iepirkuma dokumentu arhīvs”. Līdz ar to aktuālie iepirkuma dokumenti, kuriem netiks attiecīga atzīme veikta, pēc iepirkuma izmaiņu publicēšanas automātiski uz arhīvu pārvietoti netiks;
 • Iepirkuma pamatdatos vairākiem ievadlaukiem ir pievienoti paskaidrojumi, izvēloties simbolu ;
 • Iepirkuma pamatdatu izvēršamajā blokā “Pasūtītājs” faktisko saņēmēju var ievadīt manuāli, nospiežot uz pluszīmes ikonas;
 • E-izziņu pieprasījumā ir iespēja izvēlēties angļu valodu kā vēlāmo izziņas sagatavošanas valodu.
 • Uzlabots iepirkumu meklēšanas rīks, kur ir iespēja, izmantojot paplašināto meklētāju, atrast iepirkumu pēc dažādiem parametriem un atslēgvārdiem, kā arī kārtot sev nepieciešamajā secībā. Ar detalizētu informāciju par paplašinātā meklētāja funkcionalitāti var iepazīties, izvēloties simbolu ;
 • Izmantojot paplašināto meklētāju, ir iespējams izveidot saiti uz visiem izvēlētā pasūtītāja iepirkumiem pircēja profilā;
 • Sadaļā “Iepirkumi” mainīta attēloto iepirkumu secība, t.i. iepirkumi tiek sarindoti balstoties uz izsludināšanas datumu, neatkarīgi no iepirkuma statusa;
 • E-izziņu pieprasījumā ir iespēja izvēlēties angļu valodu kā vēlāmo izziņas sagatavošanas valodu.

Sistēmas atjauninājumi (13.02.2019)

 • Iepirkumu meklētājā esošajā risinājumā (līdz būs pieejams jaunais risinājums) ir veikti pagaidu uzlabojumi, kas nodrošina būtiski precīzāku rezultātu attēlošanu pēc meklēšanai norādītajiem atslēgvārdiem;
 • Iepirkumam, kuram nav paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, pasūtītāja skata ekrānskata labajā pusē arī neautorizētam lietotājam tiek attēlots speciāls simbols .
 • Iepirkumu sarakstā visiem lietotājiem tiek attēlots e-iepirkuma simbols  , kas nozīmē, ka piedāvājumi/pieteikumi ir jāiesniedz EIS.
 • Iepirkumu meklētājā esošajā risinājumā (līdz būs pieejams jaunais risinājums) ir veikti pagaidu uzlabojumi, kas nodrošina būtiski precīzāku rezultātu attēlošanu pēc meklēšanai norādītajiem atslēgvārdiem;
 • Iepirkumam, kuram nav paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ekrānskata labajā pusē jebkuram lietotājam tiek attēlots speciāls simbols .
 • Iepirkumu sarakstā visiem lietotājiem tiek attēlots e-iepirkuma simbols  , kas nozīmē, ka piedāvājumi/pieteikumi ir jāiesniedz EIS.

Sistēmas atjauninājumi (10.10.2018)

 • Sadaļā “Iepirkumi” par tiem iepirkumiem, kuriem tuvojas pieteikumu/piedāvājumu atvēršana, tiks parādīts informātīvs paziņojums;
 • Iepirkumu sarakstā tiek attēlots e-iepirkuma simbols  , kas nozīmē, ka piedāvājumi/pieteikumi ir jāiesniedz EIS;
 • E-konkursu administratoram, uzsākot veidot jaunu iepirkumu, samazināts attēloto pamatdatu ievadlauku skaits;
 • Šķirklī “Iepirkumu komisija” ir iekļauta sadaļa “Kontrolējošās institūcijas” (Šķirklī “Iepirkumu komisija” ievadlauks “IUB eksperts” aizstāts ar sadaļu “Kontrolējošās institūcijas pārstāvis”);
 • Šķirkļa “Pamatdati” izvēršamajā blokā “Iepirkuma priekšmets” ir iespējams atzīmēt, ka paredzamā līgumcena nav publicējama. Ja atzīme ir veikta, pretendentiem paredzamā līgumcena netiek attēlota;
 • Šķirkļa “Pamatdati” izvēršamajā blokā “Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi” ievadlaukā “Iesniegšanas vieta:” izveidojot jaunu e-iepirkumu pēc noklusējuma tiek attēlotā vērtība “Elektronisko iepirkumu sistēmā”;
 • Šķirkļa “Pamatdati” izvēršamais bloks “Iepirkuma pamatdati” ir papildināts ar ievadlauku “Saņemtais paziņojuma numurs ES OV (TED):” un ievadlauku “Paziņojuma numurs Oficiālajā Vēstnesī:”. Papildus iekļauto ievadlauku aizpildīšana nav obligāta;
 • Šķirkļa “Pamatdati” izvēršamā bloka “Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi” ievadlaukā “Izvēles metode:” ir mainīti izvēļņu nosaukumi. Sistēmā ir pieejamas metodes: Piedāvājums ar visaugstāko cenu, Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji), Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana;
 • Šķirklī “Prasības” izvēršamā bloka nosaukums “Atlases prasības” ir aizstāts ar nosaukumu “Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības”;
 • Šķirklī “Dokumenti izvēršamā bloka “Jautājumi” nosaukums ir mainīts uz “Pretendentu jautājumi”;
 • Šķirklī “Dokumenti izvēršamā bloka “Atbildes” nosaukums ir mainīts uz “Komisijas atbildes un skaidrojumi”;
 • Šķirklī “Dokumenti izvēršamā bloka “Jautājumi pretendentiem” nosaukums ir mainīts uz “Jautājumi/paziņojumi pretendentiem”;
 • Šķirklī “Dokumenti pēc jautājuma, atbildes vai skaidrojuma izveidošanas ir iespējas nosūtīt dokumentu, atkārtoti neatverot dokumenta kartiņu;
 • Šķirklī “Atvēršana” atvēršanas sanāksmes laikā darbība “Pieprasīt IK neieinteresētības paziņojumus” nav pieejama. Komisijas locekļiem uzreiz ir iespējams parakstīt neieinteresētības paziņojumus;
 • Ir iespējams atsaukt (atpublicēt) dokumentus, kuru publiskošana nav pieļaujama un dokuments publicēts lietotāja kļūdas dēļ;
 • Sadaļā “Iepirkumi” pieejams informatīvs paziņojums par iepirkumiem, kuru ietvaros ir izveidota piedāvājuma sagatave un tuvojas piedāvājumu iesniegšanas termiņš;
 • Šķirklī “Prasības” izvēršamā bloka nosaukums “Atlases prasības” ir aizstāts ar nosaukumu “Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības”;
 • Šķirklī “Dokumenti” izvēršamā bloka “Jautājumi” nosaukums ir mainīts uz “Pretendentu jautājumi”;
 • Šķirklī “Dokumenti” izvēršamā bloka “Atbildes” nosaukums ir mainīts uz “Komisijas atbildes un skaidrojumi”;
 • Šķirklī “Dokumenti” izvēršamā bloka “Jautājumi pretendentiem” nosaukums ir mainīts uz “Jautājumi/paziņojumi pretendentiem”;
 • Šķirklī “Dokumenti” pēc jautājuma vai atbildes izveidošanas ir iespējas nosūtīt dokumentu, atkārtoti neatverot dokumenta kartiņu.

Sistēmas atjauninājumi (06.07.2018)

 • Izveidota piedāvājuma atvēršanas procesa vizualizācija;
 • Mainīta finanšu piedāvājumu apkopojuma izveidošana;
 • Mainīta piedāvājumu atvēršanas protokola izveide un publicēšana;
 • Mainīta piekļuve iesniegtajiem piedāvājumiem;
 • Iespēja veikt pievienotās datnes ar paplašinājumu .edoc verifikāciju;
 • Veidojot finanšu piedāvājuma prasības, ir nepieciešams izveidot vienu prasību ar ievadlauku “Valūta”
 • Vairumam iepirkuma profilu, pirms vērtēšanas uzsākšanas ir nepieciešams publicēt finanšu piedāvājuma apkopojumu vai atvēršanas sēdes protokolu;
 • Izveidota piedāvājuma atvēršanas procesa vizualizācija šķirklī “Atvēršana”
 • Izmainīts piedāvājumu iesniegšanas process.

Sistēmas atjauninājumi (17.02.2018)

 • informācijas nodošana trešajām personām jeb iepirkuma dokumentācijas apkopojumu izveide;
 • kontrolējošo institūciju informācijas pieprasījumu pievienošana;
 • iepirkumu komisijas sniegto atbilžu uz kontrolējošo institūciju pieprasījumiem pievienošana;
 • iepirkuma, kas nav publiski pieejams, izveide un publicēšana;
 • iepirkuma, kura ietvaros piedāvājumus var iesniegt tikai uzaicinātie piegādātāji, izveide un publicēšana;
 • protokola atvasinājuma (kopija, noraksts, izraksts) apliecināšana;
 • noslēguma ziņojuma izveide un publicēšana;
 • līgumu publicēšana;
 • apliecinājumu par neieinteresētību parakstīšana ar eParakstu (ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēto drošo elektronisko parakstu).
 • sagatavoto piedāvājumu parakstīšana ar eParakstu (ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēto drošo elektronisko parakstu);
 • sistēmas paziņojums par iesniegto piedāvājumu;
 • jauns pretendenta dalības veids – Pilnsabiedrība.