logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
22.02.2019
VNP 2019/2
Kokskaidu granulu piegāde Varakļānu novada pašvaldības vajadzībām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Varakļānu novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054750
Evija Suhačeva, varaklani@varaklani.lv, fakss: 64860840
Piegāde
09111400-4 Koksnes kurināmais
4 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
22.02.2019
07.03.2019 14:00 (plānots)