Komisijas atbildes izveidošana

Lai reģistrētu sistēmā komisijas atbildi vai skaidrojumu uz pretendenta jautājumu:

1.   Veido atbildi blokā „Pretendenta jautājumi” uzklikšķinot ikonai  pie jautājuma vai atver saņemto jautājumu un uzklikšķina pogai Atbildēt, vai veido jaunu ierakstu blokā „Komisijas atbildes un skaidrojumi”.

2.   Aizpilda atbildes formu, pievieno datni(-es). Ja atbildi nepieciešams publiskot, atzīmē izvēles rūtiņu laukā Ir publicējama.

3.   Piesaista pretendenta jautājumu(s).

4.   Saglabā atbildes melnrakstu, uzklikšķinot pogai Saglabāt melnrakstu (statuss ‘Projekts’), vai saglabā atbildi un publicē, uzklikšķinot pogai Saglabāt un publicēt (statuss Reģistrēts’).

Ja publicētu atbildi nepieciešams atsaukt, uzklikšķina pogai Atsaukt publicēšanu (sk. 2.4.1 Dokumenta publicēšana un publicēšanas atsaukšana).

Attēls 52. Komisijas atbilde vai skaidrojums

Saskarnes elements

Apraksts

Atbildes priekšmets – iepirkuma procedūra

Informācija par iepirkumu.

Dokuments / Datnes

Dokumenta informācija un pievienotā datne(s).

Atbilde uz jautājumiem (neatbildētajiem)

Sarakstā atzīmē neatbildētos jautājumus, uz kuriem tiek sniegta atbilde.

Atbilde uz jautājumiem (atbildētajiem)

Sarakstā atzīmē jau atbildētos jautājumus, uz kuriem tiek sniegta atbilde.

Saglabāt melnrakstu

Uzklikšķinot atbilde tiek saglabāta statusā ‘Projekts’.

Saglabāt un publicēt

Uzklikšķinot atbilde tiek publicēta – ir pieejama pretendentiem

Atsaukt publicēšanu

Uzklikšķinot tiek atvērta publicētā dokumenta atsaukšanas informācijas ievades forma (sk. 2.4.1 Dokumenta publicēšana un publicēšanas atsaukšana).