Sēdes protokola pievienošana

Sēdei statusā ‘Balsošana slēgta’ ģenerē protokolu, vai, ja sēdes protokols ir sagatavots ārpus sistēmas, to pievieno manuāli. Protokolam var pievienot vairākas datnes.

Sēdes protokols tiek attēlots sēdes formā blokā „Protokols”:

Attēls 85. Sēdes protokols