logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Ārkārtējā stāvokļa iepirkumi

24.04.2020 00:00


Ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā rīkoto iepirkumu norise EIS


Ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā rīkoto iepirkumu norisei EIS ir pievienots jauns regulējošais tiesību akts – likums "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" un divi jauni iepirkumu profili – PASIS_NI, kas paredz elektronisku piedāvājumu iesniegšanu, un PASIS_NI_bez_e-iesniegšanas, kas neparedz elektronisku piedāvājumu iesniegšanu.

Detalizēts skaidrojums pieejams šeit, kā arī ir izvietots e-konkursu Skaidrojumu un instrukciju sadaļā Pasūtītājiem.