Elektronisko iepirkumu sistēma
Jautājumi par e-konkursiem

13.07.2016 00:00  Skaidrojumi un pamācības pasūtītājiem
 
       

Interaktīva palīdzība, kā sagatavot un izsludināt iepirkuma procedūru e-konkursu apakšsistēmā

UZMANĪBU!
Apmācību 4.5.punktā minētā funkcionalitāte šorīd nav pieejama, paziņošana Iepirkumu uzraudzības birojam un iepirkuma procedūras publicēšana e-konkursu apakšsistēmā veicama manuāli.
                   

Kā iepirkuma procedūras dokumentos ietvert lielapjoma datnes

Palīdzība aprakstu un attēlu veidā tam, kā pievienot liela apjoma datnes, kuru izmērs pārsniedz 5 Mb.
                   

Kā pasūtītājam izveidot prasības piegādātājiem piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai

                   

Kā atvērt e-konkursu apakšsistēmā iesniegtos piedāvājumus 

                   

Kā apskatīt e-konkursu apakšsistēmā iesniegtos piedāvājumus

   
                                                                                           
  
       

Kā veikt vienkārošotu piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā

                   

Kā veikt izvērstu piedāvājumu vērtēšanu e-konkursu apakšsistēmā

                   

Kā parakstīt apliecinājumus par neieinteresētību, izmantojot Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēto drošo elektronisko parakstu

                   

Kā ģenerēt un publicēt iepirkuma noslēguma ziņojumu 

                   

Kā apliecināt protokola atvasinājumu (kopiju)

   
                            .                                           .                           
 
       

Ja ārpus sistēmas tiek saņemts kontrolējošās institūcijas informācijas pieprasījums, to ir iespējams pievienot iepirkumam tam speciāli parezētā vietā

                   

Kā sistēmā publicēt noslēgto iepirkuma līgumu

                   

Kā izveidot iepirkuma dokumentācijas apkopojumu, iekļaujot konkrēta iepirkuma ietvaros esošus dokumentus

                                               
                                                                                               
 
  Skaidrojumi un pamācības piegādātājiem
 
       

Interaktīva palīdzība, kā sagatavot un iesniegt piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā izsludinātai iepirkuma procedūrai

                   

Lielapjoma datņu pievienošana piedāvājumā

Palīdzība aprakstu un attēlu veidā, kā pievienot liela apjoma datnes, kuru izmērs pārsniedz 5 Mb.
                   

Kā pieteikties par iepirkuma procedūras dokumentācijas saņēmēju

                   

 Jauns piegādātāja veids "Pilnsabiedrība"

                   

Kā ar ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra uzturēto drošo elektronisko parakstu parakstīt piedāvājumu