Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
05.02.2018
RBR 2018/3
Development of detailed BIM Strategy for Rail Baltica railway/ Detalizētas BIM stratēģijas izstrāde Rail Baltica dzelzceļa līnijai
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
100000.00 EIRO
441 Dienas
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
05.02.2018
08.03.2018 15:00
08.03.2018 15:00 (plānots)
08.03.2018 15:01