Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
05.02.2018
RBR 2018/3
Development of detailed BIM Strategy for Rail Baltica railway/ Detalizētas BIM stratēģijas izstrāde Rail Baltica dzelzceļa līnijai
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71300000-1 Inženiertehniskie pakalpojumi
No
100000.00 EUR
No
441 Days
No
No
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
05.02.2018
08.03.2018 15:00
08.03.2018 15:00 (scheduled)
08.03.2018 15:01