logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
22.03.2018
PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/7
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Carnikavas novadā
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"Carnikavas Komunālserviss", Carnikavas novada pašvaldības aģentūra, reģ. numurs: 90001691745
Normunds Jakušonoks, normunds.jakusonoks@carnikava.lv
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90500000-2 Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi
1500000.00 EIRO
7 Gadi
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
22.03.2018
21.04.2018 10:00
21.04.2018 10:00 (plānots)
21.04.2018 10:01