logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
27.03.2018
LRLM2018/28-3-03/01ESF
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73220000-0 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
145000.00 EIRO
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
27.03.2018
07.05.2018 16:00
07.05.2018 16:00 (plānots)
07.05.2018 16:00