Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
27.03.2018
LRLM2018/28-3-03/01ESF
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Not
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv
No
Service
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73220000-0 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
No
145000.00 EUR
No
24 Months
No
No
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
27.03.2018
07.05.2018 16:00
07.05.2018 16:00 (scheduled)
07.05.2018 16:00