Elektronisko iepirkumu sistēma
Awarded
09.04.2018
RBR 2018/11
Design and design supervision services for the construction of the new line from Ramygala to Lithuanian/Latvian state border / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Ramygala līdz Lietuvas/Latvijas valsts robežai
No
Not
Public Procurement Law
Closed competition
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
EISI (CEF) => Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 1000001.00 till 8000000.00 EUR
No
24 Months
No
No
Design and design supervision services for the construction of the new line from Ramygala to Lithuanian/Latvian state border / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam posmā no Ramygala līdz Lietuvas/Latvijas valsts robežai
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
09.04.2018
15.05.2018 15:00
15.05.2018 15:00 (scheduled)
15.05.2018 15:00