logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
09.04.2018
RBR 2018/10
Design and design supervision services for the construction of the new line from Tallinn to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam no Tallinas līdz Rapla
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
EISI (CEF) => Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Mārtiņš Blaus, martins.blaus@railbaltica.org, tālrunis: +37128118533
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
no 1000001.00 līdz 12000000.00 EIRO
24 Mēneši
Design and design supervision services for the construction of the new line from Tallinn to Rapla / Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam no Tallinas līdz Rapla
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Noslēgts
09.04.2018
15.05.2018 16:00
15.05.2018 16:00 (plānots)
15.05.2018 16:00