logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
27.04.2018
ANP2018/20
Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Būvdarbi
45233220-7 Ceļu seguma būvdarbi
1.00 EIRO
4 Mēneši
Iepirkumu priekšmets ir Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Dārza un Ojāra Vācieša ielu krustojumā un Ojāra Vācieša ielas un Dārza ielas seguma atjaunošana posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Visām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
27.04.2018
18.05.2018 14:00
18.05.2018 14:00 (plānots)
18.05.2018 14:00