Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
17.08.2018
VR2018/5-KF
AUTOBUSA AR DUĀLO DEGVIELAS SISTĒMU (HIBRĪDA) PIEGĀDE
Public Service Providers Procurement Law
Open competition
SIL_01_AK_piegādes (no 443 000 EUR)
Projekts “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” (Nr.4.5.1.2/17/I/004) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros
Not
"Ventspils reiss" PSIA, reģ. numurs: 40003333256
Jana Berka, jana.berka@ventspils.lv, tālrunis: +371 63629904
No
Delivery
34121100-2 Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi
No
from 443000.00 till 4500000.00 EUR
No
12 Months
No
No
Autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
17.08.2018
21.09.2018 13:30 (scheduled)
21.09.2018 13:30 (scheduled)
21.09.2018 13:30 (scheduled)