logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
17.08.2018
VR2018/5-KF
AUTOBUSA AR DUĀLO DEGVIELAS SISTĒMU (HIBRĪDA) PIEGĀDE
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
Atklāts konkurss
SIL_01_AK_piegādes (no 443 000 EUR)
Projekts “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” (Nr.4.5.1.2/17/I/004) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros
Nav
"Ventspils reiss" PSIA, reģ. numurs: 40003333256
Jana Berka, jana.berka@ventspils.lv, tālrunis: +371 63629904
Piegāde
34121100-2 Sabiedrisko pasažieru pārvadājumu autobusi
no 443000.00 līdz 4500000.00 EIRO
12 Mēneši
Autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegāde saskaņā ar tehniskajām specifikācijām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
17.08.2018
21.09.2018 13:30 (plānots)
21.09.2018 13:30 (plānots)
21.09.2018 13:30 (plānots)