logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
07.05.2018
RPD 2018/32
"Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām"
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Aleftina Silova, alla.silova@rezekne.lv , tālrunis: 64607221
Lilija Gavare, lilija.gavare@rezekne.lv, tālrunis: 64607649
Nikolajs Krilovs, nikolajs.krilovs@rezekne.lv, tālrunis: 64622055
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis: 64607669
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, reģ. numurs: 90001516958
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, reģ. numurs: 90001403952
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
435718.00 EIRO
6 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
07.05.2018
29.05.2018 10:30
29.05.2018 10:30 (plānots)
29.05.2018 10:41