Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
07.05.2018
RPD 2018/32
"Remontdarbu veikšana Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienību vajadzībām"
Not
No
Not
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
No
Not
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Aleftina Silova, alla.silova@rezekne.lv , tālrunis: 64607221
Lilija Gavare, lilija.gavare@rezekne.lv, tālrunis: 64607649
Nikolajs Krilovs, nikolajs.krilovs@rezekne.lv, tālrunis: 64622055
Jeļena Krauliša, jelena.kraulisa@rezekne.lv , tālrunis: 64607669
Yes
Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde, reģ. numurs: 90001516958
Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvalde, reģ. numurs: 90001403952
Construction works
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
No
435718.00 EUR
No
6 Months
No
Yes
One or more lots
Economically advantageous tender
No
No
Latvian
 Valuation closed
07.05.2018
29.05.2018 10:30
29.05.2018 10:30 (scheduled)
29.05.2018 10:41