logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
09.05.2018
LRLM2018/28-3-02/11
Labklājības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrības, kurā ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbinieku veselības apdrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Sarmīte Zandare, sarmite.zandare@lm.gov.lv, tālrunis: 67021675
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Nodarbinātības valsts aģentūra, reģ. numurs: 90001634668
Sociālās integrācijas valsts aģentūra, reģ. numurs: 90001790030
Šampētera nams, VSIA, reģ. numurs: 50003000771
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ. numurs: 90002056949
Valsts darba inspekcija, reģ. numurs: 90000032077
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, reģ. numurs: 90001669496
Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme", reģ. numurs: 90000063880
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale", reģ. numurs: 90000043329
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga", reģ. numurs: 90009226487
Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme", reģ. numurs: 90000058112
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", reģ. numurs: 90000046912
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, reģ. numurs: 90000151859
Pakalpojums
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
1247500.00 EIRO
24 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
09.05.2018
07.06.2018 14:00
07.06.2018 14:00 (plānots)
07.06.2018 14:00