logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
29.05.2018
ANP2018/26
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas vienkāršotā atjaunošana
Public Procurement Law
Open competition
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” paredzēts īstenot, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
1.00 EUR
No
6 Months
No
No
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas vienkāršotā atjaunošana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā)
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
29.05.2018
19.06.2018 14:00
19.06.2018 14:00 (scheduled)
19.06.2018 14:00