logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
01.06.2018
ANP2018/27
Ēkas pārbūves par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71220000-6 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi
No
1.00 EUR
No
10 Months
No
No
All lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Suspend
01.06.2018
25.06.2018 15:00
25.06.2018 15:00 (scheduled)
25.06.2018 15:00