logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
08.06.2018
ANP2018/29
Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_11_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Piegāde
32300000-6 Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
1.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
08.06.2018
27.07.2018 14:00
27.07.2018 14:00 (plānots)
27.07.2018 14:00