logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
08.06.2018
RBR 2018/6
Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīnijas Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai / Architectural, Landscaping and Visual Identity Design Guidelines for Rail Baltica
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
EISI (CEF) => Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Baiba Ūbele, baiba.ubele@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
200000.00 EIRO
245 Dienas
Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai / Development of Architectural, landscaping and visual identity design guidelines for Rail Baltica. Darbu izpildes laiks ir 245 dienas un līgums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei. / Provision of services is 245 days and contract is in force until the commitment is fully executed. Pakalpojums aptvers Latviju, Lietuvu un Igauniju. Pakalpojums galvenokārt tiks sniegts Pasūtītājam Rīgā, Latvijā./The delivery of the subject matter will take a place in Latvia, Lithuania and Estonia. Services shall be mainly provided to the Contracting Authority’s head office in Riga, Latvia.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
08.06.2018
30.07.2018 15:00
30.07.2018 15:00 (plānots)
30.07.2018 15:00