Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
08.06.2018
RBR 2018/6
Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīnijas Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai / Architectural, Landscaping and Visual Identity Design Guidelines for Rail Baltica
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
EISI (CEF) => Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)
Not
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Baiba Ūbele, baiba.ubele@railbaltica.org
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
200000.00 EUR
No
245 Days
No
No
Arhitektūras, ainavu plānošanas un vizuālās identitātes vadlīniju izstrāde Rail Baltica dzelzceļa projektēšanai / Development of Architectural, landscaping and visual identity design guidelines for Rail Baltica. Darbu izpildes laiks ir 245 dienas un līgums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei. / Provision of services is 245 days and contract is in force until the commitment is fully executed. Pakalpojums aptvers Latviju, Lietuvu un Igauniju. Pakalpojums galvenokārt tiks sniegts Pasūtītājam Rīgā, Latvijā./The delivery of the subject matter will take a place in Latvia, Lithuania and Estonia. Services shall be mainly provided to the Contracting Authority’s head office in Riga, Latvia.
Economically advantageous tender
No
English
 Valuation closed
08.06.2018
30.07.2018 15:00
30.07.2018 15:00 (scheduled)
30.07.2018 15:00