logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
13.06.2018
ANP2018/30
Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
Public Procurement Law
Open competition
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Construction works
45000000-7 Celtniecības darbi.
No
1.00 EUR
No
9 Months
No
No
Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā)
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Valuation closed
13.06.2018
04.07.2018 14:00
04.07.2018 14:00 (scheduled)
04.07.2018 14:00