logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
13.06.2018
ANP2018/30
Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
1.00 EIRO
9 Mēneši
Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā)
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
13.06.2018
04.07.2018 14:00
04.07.2018 14:00 (plānots)
04.07.2018 14:00