logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
13.06.2018
RBR 2018/2
Dzelzceļa infrastruktūras būvobvjektu elementu piegādātāju tirgus izpēte/ Supplier market study for railway infrastructure components
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71335000-5 Inženiertehniskā izpēte
150000.00 EIRO
126 Dienas
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) ietvaros .1.9. /The open competition is co-financed by the Contracting Authority and Connecting Europe Facility (CEF)
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Pārtraukts
13.06.2018
16.07.2018 15:00
16.07.2018 15:00 (plānots)
16.07.2018 15:01