logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
15.06.2018
BIOR 2018/26/AK
Darbinieku veselības apdrošināšana
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Dagmāra Muižniece-Bazanova, dagmara.bazanova@bior.lv
Pakalpojums
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
140000.00 EIRO
2 Gadi
Iepirkuma līguma darbības termiņš ir viens gads, ar iespēju pusēm atkārtoti noslēgt līgumu par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem uz vēl vienu gadu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 9.punkta prasības (sarunu procedūras piemērošana). Kopējā paredzamā līgumcena par diviem gadiem 140000 euro (par vienu gadu - 70000 euro). Paredzamā līgumcenā ir iekļauta arī finanšu rezerve 10% apmērā no kopējās maksas.
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
15.06.2018
11.07.2018 10:30
11.07.2018 10:30 (plānots)
11.07.2018 10:31