logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
15.06.2018
BIOR 2018/26/AK
Darbinieku veselības apdrošināšana
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", reģ. numurs: 90009235333
Halina Bila, halina.bila@bior.lv
Dagmāra Muižniece-Bazanova, dagmara.bazanova@bior.lv
No
Service
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
No
140000.00 EUR
No
2 Years
No
No
Iepirkuma līguma darbības termiņš ir viens gads, ar iespēju pusēm atkārtoti noslēgt līgumu par veselības apdrošināšanas pakalpojumiem uz vēl vienu gadu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 9.punkta prasības (sarunu procedūras piemērošana). Kopējā paredzamā līgumcena par diviem gadiem 140000 euro (par vienu gadu - 70000 euro). Paredzamā līgumcenā ir iekļauta arī finanšu rezerve 10% apmērā no kopējās maksas.
One lot
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
15.06.2018
11.07.2018 10:30
11.07.2018 10:30 (scheduled)
11.07.2018 10:31