logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
19.06.2018
TM 2018/17
Degvielas iegāde
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Tieslietu ministrija, reģ. numurs: 90000070045
Laura Meijere, laura.meijere@tm.gov.lv, tālrunis: 67036761
Valsts probācijas dienests, reģ. numurs: 90001625082
Valsts zemes dienests, reģ. numurs: 90000030432
Piegāde
09100000-0 Degvielas
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
12 Mēneši
Iepirkums tiek veikts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas, Valsts zemes dienesta un Valsts probācijas dienesta vajadzībām.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
19.06.2018
10.07.2018 14:00
10.07.2018 14:00 (plānots)
10.07.2018 14:01