logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
25.06.2018
ANP2018/32
Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē
Public Procurement Law
Open competition
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Construction works
45233000-9 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
No
2527470.00 EUR
No
8 Months
No
Yes
Iepirkuma priekšmets: Merķeļa ielas pārbūve, Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūve, Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 1.kārta, Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 2.kārta.
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
25.06.2018
24.07.2018 14:00
24.07.2018 14:00 (scheduled)
24.07.2018 14:00