logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
25.06.2018
SIA DDzKSU-2018/032K
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Nav
"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA, reģ. numurs: 41503002485
Iepirkumu specialists, ineta.suhanova@ddzksu.lv
Būvdarbi
45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
480000.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
25.06.2018
24.07.2018 15:30
25.06.2018 17:00 (plānots)
24.07.2018 15:32