Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
10.07.2018
RBR 2018/18
Radošās aģentūras pakalpojumi/ Creative agency services
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Iepirkums tiek līdzfinansēts EISI (CEF) - Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) ietvaros
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org
Pakalpojums
13. Reklāmas pakalpojumi
79342000-3 Tirgdarbības pakalpojumi
185800.00 EIRO
no  04.09.2018 līdz  31.12.2020
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
ANGĻU
 Publicēts
10.07.2018
10.08.2018 15:00 (plānots)
10.08.2018 15:00 (plānots)
10.08.2018 15:00 (plānots)
24.08.2018 (plānots)
04.09.2018 (plānots)